GS Fraveggio
Galleria foto e video

Tourlaghi ❭ Edizione 2007

Cartella precedente
04 giu 2007

Lorenza Beatrici

04 giu 2007

Quarta, Segatta, Pinamonti, Tiberti e Postinghel

04 giu 2007

Federico Segatta

04 giu 2007

Luca Quarta

04 giu 2007

Anna Nanu

04 giu 2007

Francesca Iachemet

04 giu 2007

Lorenza Beatrici

04 giu 2007

Cesare Dusini

04 giu 2007

Carlo Gandolfi

04 giu 2007

Tito Tiberti

04 giu 2007

Annamaria Barberio seguita da Giuseppe Costarella

04 giu 2007

Beatrici, Quarta e Segatta

04 giu 2007

Lo speaker Rolando Beatrici

04 giu 2007

Francesco Fait

04 giu 2007

Giorgio Sebastiani

04 giu 2007

Luca Panelatti guida il gruppetto

04 giu 2007

Christian De Pedri

04 giu 2007

Guido Pinamonti

04 giu 2007

Federico Segatta

04 giu 2007

Pinamonti, Postinghel e Zanotti

04 giu 2007

Giuseppe Pitocchi

04 giu 2007

Gruppetto dopo il via da Terlago

04 giu 2007

Gruppetto dopo il via da Terlago

04 giu 2007

Gruppo dei migliori dopo il via da Terlago

04 giu 2007

Pinamonti guida il gruppo a Terlago

04 giu 2007

Diego Andermarcher seguito da Nicola Bertoldi

04 giu 2007

Passaggio alla roggia di Padergnone

04 giu 2007

Passaggio alla roggia di Padergnone

04 giu 2007

Passaggio alla roggia di Padergnone

04 giu 2007

Alessio Bosetti nella roggia di Padergnone

04 giu 2007

Passaggio alla roggia di Padergnone

04 giu 2007

Tiberti sulla salita di Calavino

04 giu 2007

Elektra Bonvecchio

04 giu 2007

Elena Franchi

04 giu 2007

Romana Verones

04 giu 2007

Lara Torresani

04 giu 2007

Anna Nanu

04 giu 2007

Alessio Bosetti

04 giu 2007

Francesca Iachemet

04 giu 2007

Lorenza Beatrici

04 giu 2007

Giorgio Peverato

04 giu 2007

Mauro Delvai con Enrico Adami

04 giu 2007

Enos Salvadori

04 giu 2007

Michele Odorizzi

04 giu 2007

Luca Bianchin precede Roberto Brunetti

04 giu 2007

Cristian Giovanazzi

04 giu 2007

Sandro Masera

04 giu 2007

Marco Rosso

04 giu 2007

Luca Quarta

04 giu 2007

Federico Segatta e Fabrizio Postinghel

04 giu 2007

Pinamonti con Tiberti

13 lug 2007

6

13 lug 2007

7

13 lug 2007

12

13 lug 2007

13

13 lug 2007

15

13 lug 2007

16

13 lug 2007

17

13 lug 2007

19

13 lug 2007

20

13 lug 2007

24

13 lug 2007

25

13 lug 2007

26

13 lug 2007

27

13 lug 2007

28

13 lug 2007

30

13 lug 2007

31

13 lug 2007

32

13 lug 2007

33

13 lug 2007

35

13 lug 2007

36

13 lug 2007

37

13 lug 2007

38

13 lug 2007

39

13 lug 2007

40

13 lug 2007

41

13 lug 2007

43

13 lug 2007

45

13 lug 2007

47

13 lug 2007

49

13 lug 2007

51

13 lug 2007

53

13 lug 2007

98

13 lug 2007

100

13 lug 2007

101

13 lug 2007

102

13 lug 2007

103

13 lug 2007

104

13 lug 2007

105

13 lug 2007

106

13 lug 2007

108

13 lug 2007

109

13 lug 2007

114

13 lug 2007

115

13 lug 2007

116

13 lug 2007

118

13 lug 2007

119

13 lug 2007

122

13 lug 2007

123

13 lug 2007

124

13 lug 2007

125

13 lug 2007

128

13 lug 2007

129

13 lug 2007

131

13 lug 2007

135

13 lug 2007

251

13 lug 2007

281

13 lug 2007

301

13 lug 2007

1

13 lug 2007

2

13 lug 2007

3

13 lug 2007

4

13 lug 2007

5

13 lug 2007

6

13 lug 2007

7

13 lug 2007

8

13 lug 2007

9

13 lug 2007

10

13 lug 2007

11

13 lug 2007

12

13 lug 2007

13

13 lug 2007

14

1 / 122 - Lorenza Beatrici
2 / 122 - Quarta, Segatta, Pinamonti, Tiberti e Postinghel
3 / 122 - Federico Segatta
4 / 122 - Luca Quarta
5 / 122 - Anna Nanu
6 / 122 - Francesca Iachemet
7 / 122 - Lorenza Beatrici
8 / 122 - Cesare Dusini
9 / 122 - Carlo Gandolfi
10 / 122 - Tito Tiberti
11 / 122 - Annamaria Barberio seguita da Giuseppe Costarella
12 / 122 - Beatrici, Quarta e Segatta
13 / 122 - Lo speaker Rolando Beatrici
14 / 122 - Francesco Fait
15 / 122 - Giorgio Sebastiani
16 / 122 - Luca Panelatti guida il gruppetto
17 / 122 - Christian De Pedri
18 / 122 - Guido Pinamonti
19 / 122 - Federico Segatta
20 / 122 - Pinamonti, Postinghel e Zanotti
21 / 122 - Giuseppe Pitocchi
22 / 122 - Gruppetto dopo il via da Terlago
23 / 122 - Gruppetto dopo il via da Terlago
24 / 122 - Gruppo dei migliori dopo il via da Terlago
25 / 122 - Pinamonti guida il gruppo a Terlago
26 / 122 - Diego Andermarcher seguito da Nicola Bertoldi
27 / 122 - Passaggio alla roggia di Padergnone
28 / 122 - Passaggio alla roggia di Padergnone
29 / 122 - Passaggio alla roggia di Padergnone
30 / 122 - Alessio Bosetti nella roggia di Padergnone
31 / 122 - Passaggio alla roggia di Padergnone
32 / 122 - Tiberti sulla salita di Calavino
33 / 122 - Elektra Bonvecchio
34 / 122 - Elena Franchi
35 / 122 - Romana Verones
36 / 122 - Lara Torresani
37 / 122 - Anna Nanu
38 / 122 - Alessio Bosetti
39 / 122 - Francesca Iachemet
40 / 122 - Lorenza Beatrici
41 / 122 - Giorgio Peverato
42 / 122 - Mauro Delvai con Enrico Adami
43 / 122 - Enos Salvadori
44 / 122 - Michele Odorizzi
45 / 122 - Luca Bianchin precede Roberto Brunetti
46 / 122 - Cristian Giovanazzi
47 / 122 - Sandro Masera
48 / 122 - Marco Rosso
49 / 122 - Luca Quarta
50 / 122 - Federico Segatta e Fabrizio Postinghel
51 / 122 - Pinamonti con Tiberti
52 / 122 - 6
53 / 122 - 7
54 / 122 - 12
55 / 122 - 13
56 / 122 - 15
57 / 122 - 16
58 / 122 - 17
59 / 122 - 19
60 / 122 - 20
61 / 122 - 24
62 / 122 - 25
63 / 122 - 26
64 / 122 - 27
65 / 122 - 28
66 / 122 - 30
67 / 122 - 31
68 / 122 - 32
69 / 122 - 33
70 / 122 - 35
71 / 122 - 36
72 / 122 - 37
73 / 122 - 38
74 / 122 - 39
75 / 122 - 40
76 / 122 - 41
77 / 122 - 43
78 / 122 - 45
79 / 122 - 47
80 / 122 - 49
81 / 122 - 51
82 / 122 - 53
83 / 122 - 98
84 / 122 - 100
85 / 122 - 101
86 / 122 - 102
87 / 122 - 103
88 / 122 - 104
89 / 122 - 105
90 / 122 - 106
91 / 122 - 108
92 / 122 - 109
93 / 122 - 114
94 / 122 - 115
95 / 122 - 116
96 / 122 - 118
97 / 122 - 119
98 / 122 - 122
99 / 122 - 123
100 / 122 - 124
101 / 122 - 125
102 / 122 - 128
103 / 122 - 129
104 / 122 - 131
105 / 122 - 135
106 / 122 - 251
107 / 122 - 281
108 / 122 - 301
109 / 122 - 1
110 / 122 - 2
111 / 122 - 3
112 / 122 - 4
113 / 122 - 5
114 / 122 - 6
115 / 122 - 7
116 / 122 - 8
117 / 122 - 9
118 / 122 - 10
119 / 122 - 11
120 / 122 - 12
121 / 122 - 13
122 / 122 - 14
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,203 sec.

Cerca

Inserire almeno 4 caratteri